ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΡΗΤΩΝ

Μετάφραση: Νίκος Ζερβονικολάκης
 

 
Ιώ,
Μέγιστε Κούρε, χαίρε μοι,
Κρόνιε, παγκρατές γάνους,
βέβακες
δαιμόνων αγόμενος
Δίκταν ες ενιαυτόν
έρπε και γέγαθι μολπά
ταν τοι κρέκομεν πακτίσι
μείξαντες άμ αυλοίσιν
και στάντες αείδομεν τεόν
αμφί βωμόν ευερκή.

Ιώ,
Μέγιστε Κούρε χαίρε μοι
Κρόνιε παγκρατές γάνους,
ένθα γαρ σε, παίδ' άμβοτον,
ασπιδηφόροι τροφήες
παρ' Ρέας λαβόντες πόδα
κρούοντες αντέκρυψαν.

Ιώ,
Μέγιστε Κούρε, χαίρε μοι,
Κρόνιε, παγκρατές γάνους,
..........................................
..........................................
..........................................
...................τας καλάς Αούς

Ίώ,
Μέγιστε Κούρε, χαίρε μοι,
Κρόνιε, παγκρατές γάνους,
Ωραι δε βρύον κατήτος
και βροτούς Δίκα κατήχε
πάντα τ' άγρι' άμφεπε ζώ
α φίλολβος ειρήνα.

Ιώ,
Μέγιστε Κούρε, χαίρε μοι,
Κρόνιε, παγκρατές γάνους,
Αμιν θόρε, κες σταμνία
και θόρ' εύποκ' ες ποίμνια
κες τελεσφόρους σίμβλους.

Ιώ,
Μέγιστε Κούρε, χαίρε μοι,
Κρόνιε, παγκρατές γάνους,
θόρε κες πόληας αμών
κες ποντοφόρους νάας
θόρε κες νέους πολείτας
θόρε κες Θέμιν καλάν.
 

 
Ιώ,
Σε χαιρετώ Μέγιστε Κούρε,
Κρόνιε, κυρίαρχε του κόσμου,
ήρθες
οδηγημένος από τους δαίμονες
στη Δίκτη κι αυτό το χρόνο
έλα, κι ευχαριστήσου
υμνώντας σε, χορεύοντας
φυσώντας τους αυλούς
κι αφού σταθούμε στον αδυτο βωμό
ψάλλομε τον ύμνο του θεού

Ιώ,
Σε χαιρετώ Μέγιστε Κούρε,
Κρόνιε, κυρίαρχε του κόσμου,
γιατί εδώ, βρέφος αθάνατο
οι ασπιδοφόροι τροφείς σου
αφού σε πήραν απ' τη Ρέα
με το ποδόκρουσμά τους σ' έκρυψαν

Ιώ,
Σε χαιρετώ Μέγιστε Κούρε,
Κρόνιε, κυρίαρχε του κόσμου,
..........................................
..........................................
..........................................
..............της όμορφης Αυγής

Ιώ,
Σε χαιρετώ Μέγιστε Κούρε,
Κρόνιε, κυρίαρχε του κόσμου,
και οι εποχές καρποφόρες ας είναι κάθε χρόνο
και Δικαιοσύνη νά 'ναι στους ανθρώπους
κι όλα τα αγρίμια κάνε τα να ζουν
σε ευτυχισμένη ειρήνη

Ιώ,
Σε χαιρετώ Μέγιστε Κούρε,
Κρόνιε, κυρίαρχε του κόσμου,
Χόρευε, να είναι γεμάτα τα σταμνιά
Χορευε και για τα ομορφόμαλλα κοπάδια
Χόρευε και για την καλή σοδειά

Ιώ,
Σε χαιρετώ Μέγιστε Κούρε,
Κρόνιε, κυρίαρχε του κόσμου,
Χόρευε και για τις πόλεις μας
Και για τα ποντοπόρα μας καράβια
Χόρευε και για τους νέους πολίτες
Χόρευε και για το δίκαιο νόμο.
 


zervonikolakis.lastros.net   Επιστροφή στην αρχική σελίδα